Vijesti:
P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XII-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
27.06.2019

Na osnovu člana 169. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list CG - opštinski propisi", broj  13/2015 i 03/2019)  o b j a v lj u j e   se:

 

P O Z I V

NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA XII-oj  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE PLJEVLJA

 

 

 

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini

...
XII SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
27.06.2019

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG" br: 02/18) i člana 65 stav 1 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list CG-opštinski propisi", broj 46/18), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/15 i 03/19)   s a z i v a m:

  

XII  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

Dvanaesta sjednica

...
Predlog kandidata za presjednika Opštine Pljevlja
13.06.2019
Predlog kandidata za presjednika Opštine Pljevlja u cijelosti možete vidjeti klikom OVDJE.
XI SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
04.06.2019

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG" br: 02/18) i člana 65 stav 1 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list CG-opštinski propisi", broj 46/18), a u vezi sa članom 72 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/15 i 03/19)   s a z i v a m:

  

XI  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

 Jedanaesta

...
X SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
24.05.2019

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG" br: 02/18) i člana 65 stav 1 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list CG-opštinski propisi", broj 46/18), a u vezi sa članom 72 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/15 i 03/19)           s a z i v a m:

  

X  SJEDNICU SKUPŠTINE

...
P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA IX-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
16.04.2019

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na IX-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  Pljevlja, koja je zakazana za 25.04.2019. godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose  Predsjedniku Skupštine Opštine Pljevlja, preko pisarnice Skupštine Opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I bb, Pljevlja, najkasnije do

...
IX SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
16.04.2019

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG" br: 02/18) i člana 65 stav 1 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list CG-opštinski propisi", broj 46/18), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/15 i 03/19)           s a z i v a m:

  

IX  SJEDNICU SKUPŠTINE

...
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.