Vijesti:
POZIV ZA VIII SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
27.03.2015

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05)

 

s a z i v a m  

VIII  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Osma sjednica Skupštine opštine

...
Javni poziv za prikupljanje predloga kandidata za članove savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
12.03.2015

Na osnovu članova 14, 15 i 16  Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave ("Sl. list RCG -opštinski propisi" br. 1/2006) Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Pljevlja raspisuje

 

JAVNI POZIV

 

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Pljevlja, u postupku utvrđivanja prijedloga

...
JAVNI POZIV Za prikupljanje predloga kandidata za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Televizije Pljevlja
09.02.2015

Pozivaju se ovlašćeni predlagači u ovom pozivu da dostave predloge za kandidate članova savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Televizije Pljevlja.

 

Ovlašćeni predlagači članova Savjeta

Ovlašćeni predlagači članova Savjeta su predlagači sa teritorije opštine Pljevlja, i to:

- Javne

...
NASTAVAK VII SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
02.02.2015

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 73. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05)

 

s a z i v a m

  

NASTAVAK VII  SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Nastavak sedme sjednice

...
Poziv VII Sjednicu SO Pljevlja
19.01.2015

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05)

s a z i v a m 

VII  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE

PLJEVLJA

 Sedma sjednica Skupštine opštine Pljevlja

...
Poziva Nevladinim organizacijama za prijavu učešća na VII Sjednici SO Pljevlja
19.01.2015

Na osnovu člana 155. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list RCG - opštinski propisi", broj  25/05)  o b j a v lj u j e   se

 

P O Z I V

NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA VII-oj  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE PLJEVLJA

 

             Pozivaju se

...
P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA VI-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
19.12.2014

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na VI-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  Pljevlja, koja je zakazana za  29.12.2014. godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

            Prijave se podnose Odboru za Statut i propise Skupštine opštine Pljevlja, preko

...
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.