Vijesti:
XXIX Sjednica skupštine Opštine Pljevlja
13.09.2013

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. i članom 68. Poslovnika Skupštine opštine

...
POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XXVIII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
22.08.2013
Na osnovu člana 155. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja («Službeni list RCG - opštinski propisi», broj  25/05)  o b j a v lj u j e   se

 

P O Z I V

 

NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA  XXVIII  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE PLJEVLJA

 

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Pljevlja,

...
XXVIII SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
22.08.2013

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. i članom 68. Poslovnika Skupštine opštine

...
O B A V J E Š T E NJ E
27.06.2013

Poštovani odbornici i odbornice!

Obavještavam Vas da će nastavak započete XXVII sjednice Skupštine opštine Pljevlja biti 01.07.2013. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja ul. Kralja Petra I broj 27.

Takođe, Vas obavještavam da je Predsjednik opštine Pljevlja kao predlagač svojim aktom br. 02-031-361 od 26.06.2013. godine iz skupštinske procedure povukao

...
XXVII SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
13.06.2013

Dvadesetsedma sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u ponedjeljak, 24.06.2013. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27

 

Za

...
P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XXVII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
13.06.2013

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na XXVII-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  Pljevlja, koja je zakazana za  24.06.2013.. godine u 10,00

...
XXV SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
02.04.2013

            Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05)  

  

s a z i v a m

 

XXV 

...
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.