Vijesti:
P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XXIX SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
13.12.2013

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na XXXI-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  Pljevlja, koja je zakazana za  24.12.2013. godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose Odboru za Statut i propise Skupštine opštine Pljevlja, preko pisarnice Skupštine opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I

...
XXXI SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
13.12.2013

Trideset prva sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u utorak,

24.12.2013. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27

 

            Za sjednicu predlažem sledeći

 

D n e v n i   r e d:

 

1.   Predlog odluke o donošenju Budžeta opštine Pljevlja

...
POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XXX SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
30.10.2013

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na XXX-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  Pljevlja, koja je zakazana za  11.11.2013. godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose Odboru za Statut i propise Skupštine opštine Pljevlja, preko pisarnice Skupštine opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra

...
XXX SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
30.10.2013

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05) 

  

s a z i v a m

XXX   SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE

PLJEVLJA

 

Trideseta sjednica

...
XXIX Sjednica skupštine Opštine Pljevlja
13.09.2013

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. i članom 68. Poslovnika Skupštine opštine

...
Poziv nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na XXIX sjednici skupštine Opštine Pljevlja
13.09.2013

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na XXIX-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  Pljevlja, koja je zakazana za  23.09.2013. godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za

...
POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XXVIII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
22.08.2013
Na osnovu člana 155. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja («Službeni list RCG - opštinski propisi», broj  25/05)  o b j a v lj u j e   se

 

P O Z I V

 

NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA  XXVIII  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE PLJEVLJA

 

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Pljevlja,

...
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.