Vijesti:
30.11.2018

Na osnovu člana 169. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list CG - opštinski propisi", broj  13/2015)  o b j a v lj u j e   se

 

 

P O Z I V

  

NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA V-oj  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE PLJEVLJA

  

 

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini
...
Svečana sjednica Skupštine opštine Pljevlja
23.11.2018

 

 

 Svečanu sjednicu Skupštine opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.

P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA IV-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
23.10.2018

Na osnovu člana 169. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list CG - opštinski propisi", broj  13/2015)  o b j a v lj u j e   se

 

P O Z I V

  

NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA IV-oj  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE PLJEVLJA

  

 

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini

...
IV SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
23.10.2018

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG" br: 02/18) i člana 46 stav 2 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/15)

 

s a z i v a m

IV SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE

...
III SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
07.09.2018

Na osnovu člana 46 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG" br: 02/18) i člana 46 stav 2 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/15)

 

s a z i v a m

III SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE

...
POZIV ZA II SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
02.08.2018

 

Na osnovu člana 46 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG" br 02/18) i člana 46 stav 2 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/15)

s a z i v a m
II SJEDNICU SKUPŠTINE

...
NASTAVAK KONSTITUTIVNE SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
17.07.2018

Na osnovu člana 39 stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list Crne Gore" br: 2/2018 od 10.01.2018. godine):

  

    

s a z i v a m

NASTAVAK KONSTITUTIVNE SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Nastavak Konstitutivne sjednice Skupštine Opštine Pljevlja održaće se u petak, 20.07.2018. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine Opštine Pljevlja  u ul. Kralja
...
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.