Vijesti:
P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA IV-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
23.10.2018

Na osnovu člana 169. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list CG - opštinski propisi", broj  13/2015)  o b j a v lj u j e   se

 

P O Z I V

  

NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA IV-oj  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE PLJEVLJA

  

 

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini

...
IV SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
23.10.2018

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG" br: 02/18) i člana 46 stav 2 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/15)

 

s a z i v a m

IV SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE

...
III SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
07.09.2018

Na osnovu člana 46 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG" br: 02/18) i člana 46 stav 2 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/15)

 

s a z i v a m

III SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE

...
POZIV ZA II SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
02.08.2018

 

Na osnovu člana 46 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG" br 02/18) i člana 46 stav 2 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/15)

s a z i v a m
II SJEDNICU SKUPŠTINE

...
NASTAVAK KONSTITUTIVNE SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
17.07.2018

Na osnovu člana 39 stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list Crne Gore" br: 2/2018 od 10.01.2018. godine):

  

    

s a z i v a m

NASTAVAK KONSTITUTIVNE SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Nastavak Konstitutivne sjednice Skupštine Opštine Pljevlja održaće se u petak, 20.07.2018. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine Opštine Pljevlja  u ul. Kralja
...
KONSTITUTIVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
22.06.2018

Na osnovu člana 39 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl list Crne Gore" br: 2/2018 od 10.01.2018. godine)  

s a z i v a m

KONSTITUTIVNU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE

PLJEVLJA

  

 

Konstitutivna sjednica Skupštine Opštine Pljevlja održaće se 06.07.2018.godine (petak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu

...
P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XXVI-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
23.04.2018

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na XXVI-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  Pljevlja, koja je zakazana za 03.05.2018. godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose  Predsjedniku Skupštine Opštine Pljevlja, preko pisarnice Skupštine Opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I bb, Pljevlja, najkasnije
...
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.