Vijesti:
XXIII SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
05.10.2017

Na osnovu člana 46 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

 

s a z i v a m

XXIII SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

Dvadesettreća sjednica Skupštine opštine

...
POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XXII-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
30.06.2017

Na osnovu člana 169. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list CG - opštinski propisi", broj  13/2015)  o b j a v lj u j e   se

 

 

P O Z I V

  NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA XXII-oj  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE PLJEVLJA

  

 

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u

...
XXII SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
30.06.2017

Na osnovu člana 46 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

 

s a z i v a m

XXII  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

Dvadesetdruga sjednica Skupštine opštine

...
P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XXI-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
13.04.2017

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na XXI-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  Pljevlja, koja je zakazana za 24.04.2017. godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose  Predsjedniku Skupštine opštine Pljevlja, preko pisarnice Skupštine opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I bb,

...
XXI SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
13.04.2017

Na osnovu člana 46 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

  

s a z i v a m

XXI  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

Dvadesetprva sjednica Skupštine opštine

...
XX SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
02.03.2017

Na osnovu člana 46 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

  

s a z i v a m

XX  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

Dvadeseta sjednica Skupštine opštine

...
P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XX-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
02.03.2017

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na XX-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  Pljevlja, koja je zakazana za 13.03.2017. godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose  Predsjedniku Skupštine opštine Pljevlja, preko pisarnice Skupštine opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I broj bb,

...
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.