Vijesti:
XXVI SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
23.04.2018

Na osnovu člana 46 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

 

s a z i v a m

XXVI  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Dvadesetšesta sjednica Skupštine opštine Pljevlja

...
XXV SJEDNICA SKUŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
05.04.2018

Na osnovu člana 46 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

s a z i v a m

XXV SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE

PLJEVLJA

  Dvadesetpeta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se

...
P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XXIV-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
15.12.2017

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na XXIV-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  Pljevlja, koja je zakazana za 27.12.2017. godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose  Predsjedniku Skupštine opštine Pljevlja, preko pisarnice Skupštine opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I bb, Pljevlja,

...
XXIV SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
15.12.2017

Na osnovu člana 46 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

 

s a z i v a m

XXIV SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

Dvadesetčetvrta sjednica Skupštine opštine

...
XXIII SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
05.10.2017

Na osnovu člana 46 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

 

s a z i v a m

XXIII SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

Dvadesettreća sjednica Skupštine opštine

...
P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XXIII-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
05.10.2017

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na XXIII-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  Pljevlja, koja je zakazana za 16.10.2017. godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose  Predsjedniku Skupštine opštine Pljevlja, preko pisarnice Skupštine opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I bb,
...
POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XXII-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
30.06.2017

Na osnovu člana 169. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list CG - opštinski propisi", broj  13/2015)  o b j a v lj u j e   se

 

 

P O Z I V

  NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA XXII-oj  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE PLJEVLJA

  

 

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u

...
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.