Vijesti:
P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XVIII-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
21.11.2016

Na osnovu člana 169. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list CG - opštinski propisi", broj  13/2015)  o b j a v lj u j e   se

 

P O Z I V

  

NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA XVIII-oj  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE PLJEVLJA

 

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini

...
XVIII SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
21.11.2016

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

  

s a z i v a m

XVIII  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Osamnaesta sjednica Skupštine opštine

...
XVII SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
31.08.2016

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015) 

s a z i v a m

  XVII  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Sedamnaesta sjednica ...
POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XVII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
31.08.2016

Na osnovu člana 169. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja («Službeni list CG - opštinski propisi», broj  13/2015)  o b j a v lj u j e   se

P O Z I V 

NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA  XVII  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE PLJEVLJA

 

           

...
P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XVI-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
08.07.2016

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na XVI-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  Pljevlja, koja je zakazana za 18.07.2016. godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose  Predsjedniku Skupštine opštine Pljevlja, preko pisarnice Skupštine opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I broj bb,

...
XVI SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
08.07.2016

Šesnaesta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se 18.07.2016. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:

1.      Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog projekta „Trg Patrijarha Varnave"

2.      Prijedlog

...
POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XV-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
06.05.2016

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na XV-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  Pljevlja, koja je zakazana za 16.05.2016. godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose  Predsjedniku Skupštine opštine Pljevlja, preko pisarnice Skupštine opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I broj bb,

...
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.