Vijesti:
XII SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
18.12.2015

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

s a z i v a m

  

XII  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE

PLJEVLJA

 

 

Dvanaesta sjednica Skupštine

...
P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XI-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
19.10.2015

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na XI-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  Pljevlja, koja je zakazana za 28.10.2015. godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose  Predsjedniku Skupštine opštine Pljevlja, preko pisarnice Skupštine opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I broj bb,

...
XI SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
19.10.2015

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

s a z i v a m

  

XI  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Jedanaesta sjednica Skupštine opštine

...
POZIV ZA X SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
10.07.2015

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 13/2015)

s a z i v a m

  

X  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE

PLJEVLJA

 

 Deseta  sjednica Skupštine

...
POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA X-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
10.07.2015

Na osnovu člana 169. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list RCG - opštinski propisi", broj  13/2015)  o b j a v lj u j e   se

 

P O Z I V

  

NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA X-oj  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE PLJEVLJA

 

      

...
Predlog liste za imenovanje savjeta Lokalnog Javnog emitera Radio televizije Pljevlja
08.05.2015
Predlog liste za imenovanje savjeta Lokalnog Javnog emitera Radio televizije Pljevlja možete u cijelosti pogledati klikom ovde.
Odbor za izbor i imenovanja - Obavještenje
24.04.2015
Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Pljevlja na IX ( devetoj )  sjednici održanoj 24.04.2015. godine u 1000 časova razmatrajući prispjele kandidature po objavljenom Javnom pozivu za prikupljanje prijedloga kandidata za članove Savjeta
...
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.