II SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05)

 

s a z i v a m

  II   SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Druga sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u ponedjeljak, 15.09.2014.godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27

Za sjednicu predlažem sledeći:

 

D n e v n i   r e d:

  

1. Izbor predsjednika opštine Pljevlja

 

 

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK,

                                                                                                          Tarik Gadžović,s.r.

Pregledano: 738
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.