III SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG" br: 02/18) i člana 46 stav 2 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/15)

 

s a z i v a m

III SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

Treća sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se 17.09.2018.godine (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

Za sjednicu predlažem sledeći:

 

Dnevni red:         

                                   

1.     Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za Statut i propise

2.     Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj

3.     Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

4.     Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti

5.     Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za razvoj sela i poljoprivrede

6.      Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

7.     Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine

8.       Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

9.      Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost

10.  Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe

11.  Prijedlog Rješenja o obrazovanju Komisije za izradu Nacrta i Prijedloga Statuta Opštine Pljevlja i Prijedloga izmjena i dopuna             Poslovnika Skupštine Opštine Pljevlja                                                                                                             

                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                              PREDSJEDNIK,

                                                                                                                               Dragiša Sokić,s.r.

 

Pregledano: 556
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.