IV SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05)

 

s a z i v a m

  

IV   SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Četvrta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u utorak 28.10.2014. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

Za sjednicu predlažem sledeći

 

Dnevni red:

 

1.      Predlog odluke o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika Opštine Pljevlja

2.      Predlog odluke o imenovanju Odbora za Statut i propise

3.      Predlog odluke o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj

4.      Predlog odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i stambeno - komunalnu djelatnost

5.      Predlog odluke o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti

6.      Predlog odluke o imenovanju Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

7.      Predlog odluke o imenovanju Odbora za razvoj sela i poljoprivrede

8.      Predlog odluke o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

9.      Predlog odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine

10.  Predlog odluke o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe

11.  Predlog odluke o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost

 
 

                                                                                                            PREDSJEDNIK,

                                                                                                              Tarik Gadžović,s.r.

Pregledano: 826
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.