IV SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG" br: 02/18) i člana 46 stav 2 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/15)

 

s a z i v a m

IV SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

 

Četvrta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se 02.11.2018.godine (petak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:     

 

1.      Utvrđivanje Nacrta Statuta Opštine Pljevlja

2.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o imenovanju Potpredsjednice Opštine Pljevlja

3.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o imenovanju Potpredsjednika Opštine Pljevlja

4.      Prijedlog Odluke o imenovanju Sekretarke Skupštine Opštine Pljevlja

5.      Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Opštine Pljevlja

6.      Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja sporta opštine Pljevlja za period 2018.-2021. godine

7.      Prijedlog Odluke o razmjeni zemljišta između Opštine Pljevlja i DOO „Bambis group" Podgorica i Marković Bogdana iz Beograda

8.      Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine na putničkom motornom vozilu JU Osnovna škola „Jakub Kubur" Boljanići - Pljevlja

9.      Prijedlog Odluke o prodaji starog bakarnog lima

10. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke Predsjednika Opštine br: 031-849/2018-2 od 09.10.2018. godine

11. Prijedlog Odluke o rušenju poslovnih prostora na Trgu „Đorđija Peruničića"

12. Prijedlog Rješenja o odbijanju zahtjeva Durutlić Razije iz Pljevalja, radi ponavljanja postupka

                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                             PREDSJEDNIK,

                                                                                                                            Dragiša Sokić,s.r.

 

Pregledano: 579
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.