Izvještaj o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja

I Z V J E Š T A J

o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja

    

Skupština Opštine Pljevlja na sjednici održanoj dana 17.09.2018. godine donijela je Rješenje o obrazovanju Komisije za izradu Nacrta Statuta Opštine Pljevlja br. 030-182/2018-1.

Komisija je nakon više održanih sjednica sačinila tekst Nacrta Statuta i dostavila ga Skupštini Opštine koja je Zaključkom br. 030-219/2018-1 od 05.11.2018. godine utvrdila Nacrt Statuta i stavila ga na javnu raspravu u trajanju od 15 dana počev od 03.11.2018. do 18.11.2018. godine.

Komisija je sačinila Program javne rasprave.

Nacrt Statuta objavljen je web sajtu Skupštine Opštine Pljevlja: www.skupstina.pljevlja.me i na oglasnim tablama Skupštine i Opštine Pljevlja, radi učešća najšire javnosti u javnoj rasparavi. Takođe, je zainteresovanim licima omogućeno da svoje primjedbe, predloge i sugestije dostavljaju u pisanoj formi putem mail adrese: skupstinapljevlja.co.me ili neposredno Komisiji za izradu Nacrta Statuta.

Javna rasprava je pokazala zadovoljavajuće interesovanje učesnika a Nacrt Statuta je pozitivno ocijenjen.

Komisija za izradu Nacrta Statuta je posebno razmatrala primjedbe i sugestije koje su predložili predstavnici Službe za unutrašnju reviziju koji su predložili brisanje riječi "Izvještaja Službe za unutrašnju reviziju" iz člana 28 stav 2 iz Nacrta Statuta, jer nije u skladu sa zakonom kojim je definisana revizija.

Komisija je obavila razgovore i razmijenila mišljenje sa svim podnosiocima predloga i sugestije, razmotrila ga i cijenila njegovu osnovanost i u dogovoru sa predstavnicima Službe za unutrašnju reviziju odlučila da se pomenute riječi ne brišu već da se posle riječi "Izvještaja za unutrašnju reviziju" dodaju riječi: "u skladu sa Programom rada Unutrašnje revizije".

Nakon završene javne rasprave Komisija je uradila tekst Statuta i dostavila ga Predsjedniku Opštine radi utvrđivanja Predloga Statuta.

 

                                                                                             PREDSJEDNIK KOMISIJE,

                                                                                                     Emil Katana, s.r.

Pregledano: 818
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.