Javni poziv za prikupljanje predloga kandidata za članove savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Na osnovu članova 14, 15 i 16  Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave ("Sl. list RCG -opštinski propisi" br. 1/2006) Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Pljevlja raspisuje

 

JAVNI POZIV

 

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Pljevlja, u postupku utvrđivanja prijedloga za izbor članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne sapouprave obavještava, stručne institucije, ustanove, preduzeća, nevladine organizacije, udruženja asocijacije lokalnih vlasti, informacione centre, mjesne zajednice i građane, opštine Pljevlja, da kandidate za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave mogu predlagati Odboru za izbor i imenovanja.

Savjet ima predsjednika i osam članova.

Predsjednika Savjeta bira Savjet iz reda članova Savjeta.

Mandat Savjeta traje četiri godine.

Za člana Savjeta može biti izabrano lice iz reda građana i stručnjaka u oblastima od značaja za lokalnu samoupravu.

Za člana Savjeta ne mogu biti birani:

·         Poslanici i odbornici,

·         Lokalni funkcioneri, starješine organa lokalne uprave i rukovodioci javnih službi čiji je osnivač Opština,

·         Izabrana, imenovana i postavljena lica u Vladi Crne Gore i organima državne uprave,

·         Funkcioneri političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora kao i drugi stranački funkcioneri),

·         Lica koja su pravosnažno osuđena na krivično djelo protiv službene dužnosti, bez obzira na izrečenu sankciju ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

Svi izrazi koji se u ovom pozivu koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

Prijedlozi se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu „Pobjeda" i „Pljevaljskim novinama", na adresu: Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 27.

 

 

                                                                                                        PREDSJEDNIK,

                                                                                                                                                                                                               Danijel Živković,s.r.
Pregledano: 1733
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.