Materijali za sjednice

Materijali za XII Sjednicu SO 08.07.2019. god.

Dnevni red za XII sjednicu SO-e 

Izvještaj o radu Agencije za stambeno poslovni fond DOO Pljevlja

Izvještaj o radu DOO Centar za sport i rekreaciju Pljevlja

Izvještaj o radu DOO Čistoća Pljevlja 

Izvještaj o radu DOO Grijanje Pljevlja

Izvještaj o radu DOO Komunalne usluge Pljevlja

Izvještaj o radu DOO Lokalni putevi Pljevlja

Izvještaj o radu DOO Vodovod Pljevlja

Izvještaj o radu JU Narodna biblioteka Stevan Smardzić

Izvještaj o radu JU Umjetnička galerija Vitomir Srbljanović

Izvještaj o radu JU Zavičajni muzej Pljevlja

Izvještaj o radu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom

Izvještaj o realizaciji Programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije Pljevlja 

Izvještaj o izvršenoj reviziji prijedloga zavšnog računa budžeta Opštine Pljevlja 

Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine opštine Pljevlja

Izvještaj Odbora za izbor i imenovanje

Odgovori na odbornička pitanja

Pozivi za radna tijela

Prijedlog Odluke o auto taksi prevozu

Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti mjesnoj zajednici Potkovač

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Pljevlja

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odboa za društvene djelatnosti

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pomoćnim objektima

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenim objektima

Prijedlog Odluke o kupovini stečajne mase - udjela bivšeg Šumarskog preduzeća AD "Pljevlja" u stečaju u osnovnom kapitalu DOO Sportski centar "Ada" iz Pljevalja

Prijedlog Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja JU "Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom" Pljevlja

Prijedlog Odluke o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist D.O.O "Crnogorski elektodistributivni sistem" Podgorica

Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije Pljevlja 

Prijedlog Završnog računa budžeta opštine Pljevlja 

Zapisnik sa 8. sjednice SO-e Pljevlja

Zapisnik sa 9. sjednice SO-e Pljevlja

Zapisnik sa 10. sjednice SO-e Pljevlja

Zapisnik sa 11. sjednice SO-e Pljevlja

Materijali za XI Sjednicu SO 15.06.2019. god.

Dnevni red za XI Sjednicu SO-e

Poziv za VIII Sjednicu Odbora za izbor i imenovanje

Poziv za X Sjednicu Odbora za Statut i propise

Materijali za X Sjednicu SO 27.05.2019. god.

Dnevni red za X Sjednicu Skupštine Opštine

Poziv za IX sjednicu Odbora za Statut i propise

Predlog Odluke o davanju ovlašćenja Potpredsjedniku Opštine Pljevlja za obavljanje funkcije Predsjednika do izbora novog Predsjednika Opštine Pljevlja

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj

Materijali za IX Sjednicu SO 25.04.2019. god.

Poziv za IX Sjednicu Skupštine opštine Pljevlja

Poziv za VIII sjednicu Odbora za Statut i propise

Predlog Odluke o razrješenju predsjednika opštine - Mika Đačića

Materijali za VIII Sjednicu SO-o 22.03.2019. god.

Zapisnik sa 7. sjednice Skupštine opštine Pljevlja održane 8.02.2019. godine

Dnevni red

Odgovori na odbornička pitanja

Izvještaj sa VI sjednice Odbora za izbor i imenovanja

Odluka o davanju na privremeno korišćenje gađevinskog zemljišta FK "Breznica" radi podizanja privremenog objekta - sportske balon hale

Odluka o davanju saglasnosti za angažovanje trećih lica za potrebe izgradnje i održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva za 2019. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o jeokratnim socijalnim davanjima

Odlukama o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera Opštine Pljevlja

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i podsticaj razvoju preduzetništva i turizmai podršku i podsticaj razvoja ženskog preduzetništva

Odluka o kupovini udjela Šumarskog preduzeća AD "Pljevlja" u stečaju u osnovnom kapitalu DOO Sportski centar "Ada" iz Pljevalja

Odluka o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve

Odluka o pečatima

Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist D.O.O. "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgoricaradi izgradnje elektrovodova

Pozivi za radna tijela

Izvještaj Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za period od 01.01.2018. - 31.12.2018. god.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta za period 2019-2021

Program uređenja prostora za 2019. godinu

Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka "Stevan Samardžić" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora Agencije za stambeno poslovni fond DOO Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO "Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja 

Rješenje o imenovanju odbora direktora DOO "Čistoća" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO "Grijanje" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO "Lokalni putevi" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO "Vodovod" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Savjeta JU Umjetnička galerija "Vitomir Srbljanović" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Savjeta JU Zavičajni muzej Pljevlja

Pregledano: 1422
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.