Materijali za sjednice

Materijali za VIII Sjednicu SO-o 22.03.2019. god.

Zapisnik sa 7. sjednice Skupštine opštine Pljevlja održane 8.02.2019. godine

Dnevni red

Odgovori na odbornička pitanja

Izvještaj sa VI sjednice Odbora za izbor i imenovanja

Odluka o davanju na privremeno korišćenje gađevinskog zemljišta FK "Breznica" radi podizanja privremenog objekta - sportske balon hale

Odluka o davanju saglasnosti za angažovanje trećih lica za potrebe izgradnje i održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva za 2019. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o jeokratnim socijalnim davanjima

Odlukama o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera Opštine Pljevlja

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i podsticaj razvoju preduzetništva i turizmai podršku i podsticaj razvoja ženskog preduzetništva

Odluka o kupovini udjela Šumarskog preduzeća AD "Pljevlja" u stečaju u osnovnom kapitalu DOO Sportski centar "Ada" iz Pljevalja

Odluka o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve

Odluka o pečatima

Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist D.O.O. "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgoricaradi izgradnje elektrovodova

Pozivi za radna tijela

Izvještaj Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za period od 01.01.2018. - 31.12.2018. god.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta za period 2019-2021

Program uređenja prostora za 2019. godinu

Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka "Stevan Samardžić" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora Agencije za stambeno poslovni fond DOO Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO "Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja 

Rješenje o imenovanju odbora direktora DOO "Čistoća" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO "Grijanje" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO "Lokalni putevi" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO "Vodovod" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Savjeta JU Umjetnička galerija "Vitomir Srbljanović" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Savjeta JU Zavičajni muzej Pljevlja

Pregledano: 1227
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.