Materijali za sjednice

Materijali za XI Sjednicu SO 15.06.2019. god.

Dnevni red za XI Sjednicu SO-e

Poziv za VIII Sjednicu Odbora za izbor i imenovanje

Poziv za X Sjednicu Odbora za Statut i propise

Materijali za X Sjednicu SO 27.05.2019. god.

Dnevni red za X Sjednicu Skupštine Opštine

Poziv za IX sjednicu Odbora za Statut i propise

Predlog Odluke o davanju ovlašćenja Potpredsjedniku Opštine Pljevlja za obavljanje funkcije Predsjednika do izbora novog Predsjednika Opštine Pljevlja

Materijali za IX Sjednicu SO 25.04.2019. god.

Poziv za IX Sjednicu Skupštine opštine Pljevlja

Poziv za VIII sjednicu Odbora za Statut i propise

Predlog Odluke o razrješenju predsjednika opštine - Mika Đačića

Materijali za VIII Sjednicu SO-o 22.03.2019. god.

Zapisnik sa 7. sjednice Skupštine opštine Pljevlja održane 8.02.2019. godine

Dnevni red

Odgovori na odbornička pitanja

Izvještaj sa VI sjednice Odbora za izbor i imenovanja

Odluka o davanju na privremeno korišćenje gađevinskog zemljišta FK "Breznica" radi podizanja privremenog objekta - sportske balon hale

Odluka o davanju saglasnosti za angažovanje trećih lica za potrebe izgradnje i održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva za 2019. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o jeokratnim socijalnim davanjima

Odlukama o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera Opštine Pljevlja

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i podsticaj razvoju preduzetništva i turizmai podršku i podsticaj razvoja ženskog preduzetništva

Odluka o kupovini udjela Šumarskog preduzeća AD "Pljevlja" u stečaju u osnovnom kapitalu DOO Sportski centar "Ada" iz Pljevalja

Odluka o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve

Odluka o pečatima

Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist D.O.O. "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgoricaradi izgradnje elektrovodova

Pozivi za radna tijela

Izvještaj Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za period od 01.01.2018. - 31.12.2018. god.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta za period 2019-2021

Program uređenja prostora za 2019. godinu

Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka "Stevan Samardžić" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora Agencije za stambeno poslovni fond DOO Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO "Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja 

Rješenje o imenovanju odbora direktora DOO "Čistoća" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO "Grijanje" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO "Lokalni putevi" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO "Vodovod" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Savjeta JU Umjetnička galerija "Vitomir Srbljanović" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Savjeta JU Zavičajni muzej Pljevlja

Pregledano: 1261
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.