NASTAVAK KONSTITUTIVNE SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 45a. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG", br. 42/03,28/04,75/05,13/06 i „Sl. List CG", br. 88//09), člana 25. Stav 2 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 4. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05)  

    

s a z i v a m

NASTAVAK KONSTITUTIVNE SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Nastavak konstitutivne sjednice Skupštine opštine Pljevlja održaće se u četvrtak, 11.09.2014. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27, prema Dnevnom redu utvrđenom na konstitutivnoj sjednici od 24.06.2014.god.

 

                                                                                         P  R E D S J E D A VA J U Ć I

                                                                                                                                                                                                    Božidar Bajić,s.r.

Pregledano: 772
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.