Obavještenja-oglasni dio

Prisustvo odbornika na sjednicama Skupštine u periodu od 08.02.2019. do 14.06.2019. godine 

Prisustvo odbornika na sjednicama Skupštine u periodu od 06.07.2018. do 31.12.2018. godine

Evidencija prisustva i rada odbornika sa 7. Sjednice Skupštine opštine održane 08.02.2019. godine

Prisustvo odbornika na Sjednicama Skupštine u periodu od  1.01.2017. do 31.12.2017. godine

Prisustvo odbornika na Sjednicama Skupštine u periodu od 1.01.2016. do 31.12.2016. godine

Prisustvo odbornika na Sjednicama Skupštine u periodu od 1.01.2015. do 31.12.2015. godine

Prisustvo odbornika na Sjednicama Skupštine u periodu od 11.09.2014. do 31.12.2014. godine

EVIDENCIJA O RADU ODBORNIKA U PERIODU OD 2014. DO 2018. GODINE 

Zapisnik sa 27. Sjednice Skupštine Opštine Pljevlja

Izvještaj sa 36. Sjednice Odbora za statut i propise

Izvještaj sa 25. Sjednice Odbora za uređenje prostora

Izvještaj sa 19. Sjednice Odbora za društvene djelatnosti

Izvještaj sa 14. Sjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost

Izvještaj sa 6. Sjednice Savjeta za predstavke i pritužbe 

Zapisnik sa 24. Sjednice SO 

Izvještaj sa 6. sjednice Savjeta  za zaštitu životne sredine

Izvještaj sa 12. sjednice za rodnu ravnopravnost

Izvještaj sa 13. sjednice za rodnu ravnopravnost

Izvještaj sa 17.sjednice Odbora za društvenu djelatnost

Izvještaj sa 23. sjednice Odbora za uređenje prostora

Izvještaj sa 24. sjednice Odbora za uređenje prostora

Izvještaj sa 29. sjednice Odbora za izbor i imenovanja

Izvještaj sa 32. sjednice Odbora za statut i propise

Izvještaj sa 33. sjednice Odbora za statut i propise

Izvještaj sa 34. sjednice Odbora za statut i propise

Izvjestaj 24. sjednice Odbora za finansije

Izvjestaj sa 9.sjednice odbora za razvoj sela i poljoprivrede

izvjestaj sa 31.sjednice odbora za statut i propise  

Izvjestaj sa XXIV sjednice odbora za izbor i imenovanja 

Izvjestaj XXV sjednice odbora za finansije

Izvještaj sa 11. sjednice Odbora za rodnu ravnopravnost

Izvještaj sa 30. sjednice Odbora za ststut i propise

Evidencija prisutnosti odbornika na sjednicama skupštine u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine.  

Zapisnik sa 21. sjednice SO Pljevlja

Izvještaj sa 29. sjednice Odbora za statut i propise

Izvještaj sa 20. sjednice Odbora za uređenje prostora

Izvještaj sa 13. sjednice Odbora za društvene djelatnosti

Izvještaj sa 4. sjednice Savjeta za zaštitu životne sredine

Izvještaj sa 23. sjednice Odbora za finansije

Izvještaj sa 26. sjednice Odbora za izbor i imenovanje

Izvještaj sa 22. sjednice Odbora za finansije ekonomiju i razvoj

Izvještaj sa 20. sjednice Odbora za finansije ekonomiju i razvoj

Izvještaj sa 26. sjednice Odbora za statut i propise

Zapisnik sa 25. sjednice Odbora za izbor i imenovanje

Zapisnik sa 18. Sjednice SO Pljevlja

Izvještaja sa 18. Sjednice Odbora za uređenje prostora

Izvještaj sa 12. Sjednice Odbora za društvene djelatnosti

Izvještaj sa 23. Sjednice Odbora za statut i propise

Izvještaj sa 9. Sjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost

Izvještaj sa 2. Sjednice Odbora za međuopštinsku saradnju

Izvještaj sa 3 Sjednice Savjeta za zaštitu životne sredine

Izvještaj sa 7 Sjednice Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Izvještaj sa 11 Sjednice Odbora za društvene djelatnosti

Izvještaj sa  XX sjednice Odbora za izbor i imenovanje

Izvjestaj sa XIII sjednice SO Pljevlja Odbora za Uređenje prostora 

Izvjestaj sa XIII sjednice SO Pljevlja Odbora za Uređenje prostora

Zapisnik sa XIII sjednice SO Pljevlja

Izvještaj sa VIII sjednice SO Pljevlja Odbora za Društvene djelatnosti

Evidencija prisutnosti odbornika na sjednicama skupštine u periodu od 01.06.2010. do 31.12.2011. godine.

Odluka o učešću na sjednici SO Pljevlja, 28.09.2011. godine

Odluka o učestvovanju na sjednici SO Pljevlja 09.09.2011. godine

Javni poziv za prikupljanje predloga kandidata za članove Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

Predlog liste za imenovanje Savjeta lokalnog javnog emitera Radio Televizija Pljevlja

Lista kandidata za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Televizije Pljevlja

Evidencija prisutnosti odbornika na sjednicama skupštine u periodu od 01.06.2010. d0 31.12.2010. godine.

Informacija o ostavrivanju zajednickih prihoda Opstine Pljevlja za period 2004-2009 godine

Pregled prisutnosti odbornika na sjednicama Skupštine u 2009. godini 

Pregled prisutnosti odbornika na sjednicama Skupštine u 2008. godini

Pregled prisutnosti odbornika na sjednicama Skupštine u 2007. godini

Odluka - Predstavnik nevladinih organizacija na XXV sjednici Skupštine opštine Pljevlja, koja je zakazana za 31.03.2009. godine, je Organizacija saveza slijepih Pljevlja i Žabljak.

Pregledano: 6807
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.