Odbor za izbor i imenovanja - Obavještenje
Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Pljevlja na IX ( devetoj )  sjednici održanoj 24.04.2015. godine u 1000 časova razmatrajući prispjele kandidature po objavljenom Javnom pozivu za prikupljanje prijedloga kandidata za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera RTV Pljevlja u skladu sa članom 16. Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera RTV Pljevlja broj 01-030-217 od 08.04.2011. god.objavljuje listu kandidata  za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera RTV Pljevlja.

Ovlašćeni predlagači članova Savjeta:

Javne ustanove iz oblasti kulture i sporta čiji je osnivač Opština predložile su:

-          Milorada Joknića i

-          Vladana Aničića.

Javne ustanove iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja predložile su:

-          Asima Kuhinju i

-          Vesnu Kastratović.

Udruženje penzionera i udruženja koja baštine istoriju i tradiciju NOP i antifašističke borbe predložili su:

-          Vladimira Čolovića i

-          Dragana Pejovića.

Nevladine organizacije iz oblasti medija, ljudskih prava i ekologije predložile su:

-          Vasa Kneževića.

Za kandidata Miljana Mitrovića Odbor je stao na stanovište da imenovani nije predložen ispred ovlašćene institucije kao predlagača iz oblasti Javne ustanove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

 

                                                                           PREDSJEDNIK ODBORA,

                                                                          Danijel Živković  s.r.

                                                                                              
Pregledano: 934
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.