P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XII-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 169. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list CG - opštinski propisi", broj  13/2015 i 03/2019)  o b j a v lj u j e   se:

 

P O Z I V

NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA XII-oj  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE PLJEVLJA

 

 

 

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na XII-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  Pljevlja, koja je zakazana za 08.07.2019. godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose  Predsjedniku Skupštine Opštine Pljevlja, preko pisarnice Skupštine Opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I bb, Pljevlja, najkasnije do 03.07.2019. godine.

U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće. Uz prijavu za učešće  na XII-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine Opštine Pljevlja, u skladu sa Poslovnikom Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list CG - opštinski propisi", broj  13/15 i 03/19)

Odluka o izboru predstavnika nevladinih organizacija objaviće se na web-sajtu Opštine Pljevlja i Skupštine Opštine Pljevlja (u dijelu Obavještenja - oglasni dio).

 

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA -  PLJEVLJA

Pregledano: 107
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.