POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA V-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na V-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  Pljevlja, koja je zakazana za  04.12.2014. godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose Odboru za Statut i propise Skupštine opštine Pljevlja, preko pisarnice Skupštine opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I broj bb, Pljevlja, najkasnije do 01.12.2014. godine.

U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće.Uz prijavu za učešće  na V-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine Opštine Pljevlja.

Na predlog Odbora za Statut i propise, Predsjednik Skupštine Opštine Pljevlja će odlučiti o izboru predstavnika nevladinih organizacija, koji će učestvovati na sjednici Skupštine i o tome ga obavijestiti prije održavanja sjednice.

Odluka o izboru predstavnika nevladinih organizacija objaviće se na web-sajtu Opštine Pljevlja i Skupštine Opštine Pljevlja (u dijelu Obavještenja - oglasni dio).

 

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA -  PLJEVLJA

Pregledano: 808
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.