POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA X-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 169. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list RCG - opštinski propisi", broj  13/2015)  o b j a v lj u j e   se

 

P O Z I V

  

NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA X-oj  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE PLJEVLJA

 

                Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na X-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  Pljevlja, koja je zakazana za  24.07.2015. godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

          Prijave se podnose  Predsjedniku Skupštine opštine Pljevlja, preko pisarnice Skupštine opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I broj bb, Pljevlja, najkasnije do 21.07.2015. godine.

          U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće.Uz prijavu za učešće  na X-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine Opštine Pljevlja, u skladu sa Poslovnikom Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list RCG - opštinski propisi", broj  13/2015)

                    Odluka o izboru predstavnika nevladinih organizacija objaviće se na web-sajtu Opštine Pljevlja i Skupštine Opštine Pljevlja (u dijelu Obavještenja - oglasni dio).

 

 

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA -  PLJEVLJA

Pregledano: 953
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.