POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XXII-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 169. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list CG - opštinski propisi", broj  13/2015)  o b j a v lj u j e   se

 

 

P O Z I V

  NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA XXII-oj  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE PLJEVLJA

  

 

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na XXII-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  Pljevlja, koja je zakazana za 10.07.2017. godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose  Predsjedniku Skupštine opštine Pljevlja, preko pisarnice Skupštine opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I bb, Pljevlja, najkasnije do 07.07.2017. godine.

U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće. Uz prijavu za učešće  na XXII-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine Opštine Pljevlja, u skladu sa Poslovnikom Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list CG - opštinski propisi", broj  13/2015)

Odluka o izboru predstavnika nevladinih organizacija objaviće se na web-sajtu Opštine Pljevlja i Skupštine Opštine Pljevlja (u dijelu Obavještenja - oglasni dio).

 

 

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA -  PLJEVLJA

Pregledano: 890
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.