POZIV ZA X SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 13/2015)

s a z i v a m

  

X  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE

PLJEVLJA

 

 Deseta  sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u petak 24.07.2015. sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:

  

1.      Prijedlog Završnog racuna Budzeta opštine Pljevlja za 2014. godinu

2.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada D.O.O. „Čistoća" Pljevlja za 2015.godinu

3.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada D.O.O. „Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja za 2015.godinu

4.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program i plan rada JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" Pljevlja za 2015.godinu

5.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za stambeno poslovni fond D.O.O. Pljevlja za 2015.godinu

6.      Prijedlog Odluke o privremenim objektima

7.      Prijedlog Odluke o pomoćnim objektima

8.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim      putevima

9.      Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

10.     Prijedlog Rješenja o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na:

-          Gazdić Velimira (kompletiranje)

-          Kotlaja Ranka (kompletiranje)

-          Durutlić Raziju i „Žitoprodukt AD" (kompletiranje)

-          Vojinović Zorku (kompletiranje)

-          Krvavac Zorana - (legalizacija)

-          Vučetić Dragoja (legalizacija)

 

 

                                                                                               PREDSJEDNIK,

                                                                                               Tarik Gadžović, s.r.

Pljevlja, 09.07.2015. godine

 

 

 

Pregledano: 1002
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.