POZIV ZA II SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Na osnovu člana 46 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG" br 02/18) i člana 46 stav 2 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/15)

s a z i v a m
II SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE
PLJEVLJA

 Druga sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se 13.08.2018.godine (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

Za sjednicu predlažem sledeći:

                            Dnevni red:                                          

1.      Izbor Predsjednika Opštine Pljevlja

2.    Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja  Skupštine Opštine Pljevlja                                                                                                                    

                                                                                                                           PREDSJEDNIK,

                                                                                                                               Dragiša Sokić,s.r.

 

 

Pregledano: 648
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.