POZIV ZA VIII SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05)

 

s a z i v a m  

VIII  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Osma sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u ponedjeljak 06.04.2015. sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:

  

1.      Prijedlog Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja

2.      Prijedlog Odluke o donošenju  Plana zaštite i spašavanja od poplava za teritoriju opštine Pljevlja

3.      Izvještaj Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda  za period 01.01.2014-31.12. 2014. godinu

4.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu

5.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine  o imenovanju Glavnog administratora opštine Pljevlja

6.      Prijedlog Rješenja  o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Odbora direktora Agencije za stambeno - poslovni fond DOO Pljevlja

7.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za razvoj sela i poljoprivrede

8.      Prijedlog Odluke o donošenju DUP-a „Bare I"

9.      Prijedlog Odluke o donošenju DUP-a „Golubinja"

10.  Prijedlog Odluke o donošenju DUP-a „Veliki logor"

11.  Prijedlog Odluke o donošenju DUP-a „Mali logor"

12.  Prijedlog Odluke o donošenju DUP-a „Dolovi III"

13.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju direktora JU Narodna biblioteka „Stevan  Samardžić" Pljevlja

14.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju direktora JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" Pljevlja

15.  Prijedlog Odluke o davanja saglasnosti o izboru  Izvršnog direktora DOO „Vodovod" Pljevlja

16.  Prijedlog Odluke o davanja saglasnosti o izboru  Izvršnog direktora DOO „Komunalne usluge" Pljevlja

17.  Prijedlog Odluke o davanja saglasnosti o  izboru  Izvršnog direktora DOO „Grijanje" Pljevlja

18.  Prijedlog Odluke o davanja saglasnosti o izboru  direktora JU  „Zavičajni muzej" Pljevlja

19.  Prijedlog  Rješenja o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na:

-          Auto školu „Marjanović"

-          Gvozdenović Radenka

20.  Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na Ostojić Dragoja

  

  

                                                                                                            PREDSJEDNIK,

                                                                                                                 Tarik Gadžović,s.r.

Pregledano: 1368
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.