Poziv VII Sjednicu SO Pljevlja

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05)

s a z i v a m 

VII  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE

PLJEVLJA

 Sedma sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u četvrtak 29.01.2015. sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

 Dnevni red:

  

1.      Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Pljevlja za 2015. godinu.

2.      Prijedlog Programa uređenja prostora za 2015. godinu.

3.      Prijedlog Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika Opštine Pljevlja.

4.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut D.O.O. „Lokalni putevi" Pljevlja.

5.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut D.O.O. „Čistoća" Pljevlja.

6.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut D.O.O. „Vodovod" Pljevlja.

7.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut D.O.O. „Grijanje" Pljevlja.

8.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut D.O.O. „Komunalne usluge" Pljevlja.

9.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut D.O.O. „Centar za Sport i rekreaciju" Pljevlja.

10.  Ekološka situacija u Pljevljima.

11.  Ekološka građanska inicijativa.

12.  Informacija o stanju životne sredine u Opštini Pljevlja.

  

  

                                                                                                            PREDSJEDNIK,

                                                                                                               Tarik Gadžović,s.r.

Pregledano: 1698
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.