Poziv za XXIII Sjednicu SO Pljevlja

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05) s a z i v a m

XXIII SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Dvadeset treća sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u petak, 1.02.2013. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja u ul. Kralja Petra I broj 27

Za sjednicu predlažem sledeći D n e v n i r e d:

1. Izvještaj o stanju životne sredine na teritoriji Opštine Pljevlja za period 2008 - 2012.god.

2. Predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti.

3. Izvještaj o izvršenju Zaključaka SO-e Pljevlja br. 01-030-311 donijetih na sjednici SO-e Pljevlja od 25.05 , 04.06. i 08.06. 2012.god.

4. Informacija o budućem statusu Studijskog programa Mašinskog fakulteta pri Akademskom centru.

5. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije

NAPOMENA : Materijale pod tačkom 1 ste dobili uz poziv za sjednicu SO-e Pljevlja od 25.12.2012.god.

P R E D S J E D N I K

Božidar Bajić,s.r.

Pregledano: 1265
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.