Poziva Nevladinim organizacijama za prijavu učešća na VII Sjednici SO Pljevlja

Na osnovu člana 155. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list RCG - opštinski propisi", broj  25/05)  o b j a v lj u j e   se

 

P O Z I V

NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA VII-oj  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE PLJEVLJA

 

             Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na VII-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  Pljevlja, koja je zakazana za  29.01.2015. godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

            Prijave se podnose Odboru za Statut i propise Skupštine opštine Pljevlja, preko pisarnice Skupštine opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I broj bb, Pljevlja, najkasnije do 26.01.2015. godine.

            U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće.Uz prijavu za učešće  na VII-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine Opštine Pljevlja.

            Na predlog Odbora za Statut i propise, Predsjednik Skupštine Opštine Pljevlja će odlučiti o izboru predstavnika nevladinih organizacija, koji će učestvovati na sjednici Skupštine i o tome ga obavijestiti prije održavanja sjednice.

            Odluka o izboru predstavnika nevladinih organizacija objaviće se na web-sajtu Opštine Pljevlja i Skupštine Opštine Pljevlja (u dijelu Obavještenja - oglasni dio).

 

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA -  PLJEVLJA

 

Pregledano: 647
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.