V SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05)

 

s a z i v a m

  

V   SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Peta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u  četvrtak 04.12.2014. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

Za sjednicu predlažem sledeći:

 

Dnevni red:

 

1.      Predlog odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije.

2.      Predlog odluke o pristupanju izrade Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja

3.      Predlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JP „Vodovod" Pljevlja

4.      Predlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JP „Čistoća" Pljevlja

5.      Predlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JP „Grijanje" Pljevlja

6.      Predlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JP „Komunalne usluge" Pljevlja

7.      Predlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JP za održavanje i zaštitu lokalnih puteva Pljevlja

8.      Predlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora direktora Agencije za stambeno poslovni fond DOO Pljevlja

9.      Predlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Savjeta JU Centar za sport i rekreaciju Pljevlja

10.  Predlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU  Zavičajni muzej Pljevlja

11.  Predlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Savjeta JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" Pljevlja

12.  Predlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Savjeta JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić"  Pljevlja

13.  Predlog rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO .„Vodovod" Pljevlja.

14.  Predlog rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO „Čistoća" Pljevlja.

15.  Predlog rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO „Grijanje" Pljevlja.

16.  Predlog rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO „Komunalne usluge" Pljevlja.

17.  Predlog rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO „Lokalni putevi" Pljevlja.

18.  Predlog rješenja o imenovanju Odbora direktora Agencije za stambeno poslovni fond DOO  Pljevlja.

19.  Predlog rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO „Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja.

20.  Predlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU „Zavičajni muzej" Pljevlja.

21.  Predlog rješenja o imenovanju članova Savjeta  JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" Pljevlja.

22.  Predlog rješenja o imenovanju članova Savjeta  JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić" Pljevlja.

23.  Predlog rješenja o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima

24.  Predlog rješenja o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na:

-          Gigić Željka i Gogić Slavišu

-          Milikić Radomira

-          Đurović Bogdana

-          Krezović Radojku

-          Terzić Jovetu

 

 

                                                                                                            PREDSJEDNIK,

                  Tarik Gadžović,s.r.
Pregledano: 1881
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.