V SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG" br: 02/18) i člana 46 stav 2 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/15)

 

s a z i v a m

V SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

Peta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se 07.12.2018.godine (petak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:     

 

1.      Prijedlog Statuta Opštine Pljevlja

2.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe

                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                             PREDSJEDNIK,

                                                                                                                             Dragiša Sokić,s.r.

 

Pregledano: 603
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.