VI SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05)

 

s a z i v a m

  

VI  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Šesta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u  ponedjeljak 29.12. 2014. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

Za sjednicu predlažem sledeći:

 

Dnevni red:

 

1.      Predlog Budžeta opštine Pljevlja za 2015. godinu

2.      Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Pljevlja za 2014. godinu

3.      Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za Statut i propise Skupštine opštine Pljevlja

4.      Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje  i uređenje prostora i komunalno                 stambenu djelatnost

5.      Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe

6.      Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost

7.      Predlog odluke o finansiranju rada gerontomaćica

8.      Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Elektroprivredi Crne Gore A.D. Nikšić - Elektrodistribucija     Pljevlja

9.      Predlog odluke o razrješenju članova Savjeta  Lokalnog javnog emitera Radio - Televizija Pljevlja

                                                                                                       

 

                                                                                                 PREDSJEDNIK,

                       Tarik Gadžović,s.r.
Pregledano: 745
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.