VIII (osma) sjednica Odbora za Statut i propise

Na osnovu člana  21. Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine (,,Sl.list RCG -Opštinski propisi,, br.43/2006.), s a z i v a m

 

 

VIII  (osmu)  sjednicu Odbora za Statut i propise

 

 

Sjednica odbora održaće se 24.04.2019.godine (srijeda) sa početkom u 1000 časova  u prostorijama Skupštine opštine.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

 

D n e v n i   r e d:

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.     Prijedlog Odluke o razrješenju Predsjednika Opštine Pljevlja

 

 

 

  

                                                                                 PREDSJEDNIK ODBORA,

                                                                                         Dragiša Sokić, s.r.

Pregledano: 1052
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.