VIII SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG" br: 02/18) i člana 65 stav 1 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list CG-opštinski propisi", broj 46/18), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/15 i 03/19)           s a z i v a m:

  

VIII  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

Osma sjednica Skupštine Opštine Pljevlja održaće se 22.03.2019.godine (petak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine Opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:   

     

1.      Prijedlog Odluke o korišćenju tekuće i stalne budžetske rezerve

2.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera Opštine Pljevlja 

3.      Prijedlog Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku  i podsticaj razvoju preduzetništva i turizma i podršku i podsticaj razvoju ženskog preduzetništva

4.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za angažovanje trećih lica za potrebe izgradnje i održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva za 2019. godinu

5.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnim socijalnim davanjima

6.      Prijedlog Odluke o pečatima

7.      Prijedlog Odluke o ustanovljenju stvarne službenosti u korist DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica, radi izgradnje elektrovodova

8.      Prijedlog Odluke o davanju na privremeno korišćenje građevinskog zemljišta FK „Breznica", radi podizanja privremenog objekta - Sportske balon hale

9.      Prijedlog Odluke o kupovini udjela Šumarskog preduzeća AD „Pljevlja" u stečaju u osnovnom kapitalu DOO Sportski centar „Ada" iz Pljevalja

10. Prijedlog Programa uređenja prostora za 2019. godinu

11. Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta za period 2019-2021

12. Izvještaj Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO "Čistoća" Pljevlja 

14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO "Vodovod" Pljevlja

15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO "Grijanje" Pljevlja

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO "Lokalni putevi" Pljevlja 

17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora Agencije za stambeno poslovni fond DOO  Pljevlja                                                                                                                                                                                                                                                                     

18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO "Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja

19.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja

20.   Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta Javne ustanove Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović"  Pljevlja

21.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka „Stevan Samardžić"  Pljevlja

22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj

23.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

24.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine

25. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                         PREDSJEDNIK,

                                                                                                      Dragiša Sokić,s.r.

Pregledano: 1003
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.