XI SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

s a z i v a m

  

XI  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Jedanaesta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u srijedu 28.10.2015. sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:

1.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za razvoj sela i poljoprivrede

2.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj

3.      Prijedlog Odluke o prirezu na porez fizičkih lica

4.      Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata

5.      Prijedlog Odluke o određivanju naziva ulica u Pljevljima

6.      Prijedlog Odluke o studentskoj nagradi Opštine Pljevlja

7.      Prijedlog Odluke o uslovima i načinu snabdijevanja toplotnom energijom grada Pljevalja

8.      Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne zaštite

9.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izbor direktorice JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić"  Pljevlja

10.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa radi proširenja groblja „Strujića groblje" u Maoču

11.    Informacija o evidenciji i upravljanju nepokretnom imovinom sa posebnim osvrtom na zaštiti imovine kojom raspolaže Opština Pljevlja

12.    Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Elektroprivredi Crne Gore A.D. Nikšić - Elektrodistribucija Pljevlja

13.    Prijedlog Rješenja o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na:

-         „VING" D.O.O.  Pljevlja

-         Drobnjak Miša

-         Matović Milicu, Milosavu i Ljubomira

                                                                                                            

 

                                                                                                                 PREDSJEDNIK,

                                                                                                                        Tarik Gadžović, s..r.
Pregledano: 1271
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.