XII SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

s a z i v a m

  

XII  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE

PLJEVLJA

 

 

Dvanaesta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u ponedjeljak 28.12.2015. sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:

1.      Prijedlog Odluke o porezu na nepokretnosti

2.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora

3.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost

4.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju Izvršnog direktora DOO „Grijanje" Pljevlja

5.      Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Pljevlja za 2016. godinu

6.      Prijedlog Odluke o Budžetu opštine Pljevlja za 2016. godinu

7.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima

8.      Prijedlog Odluke o grobljima

9.      Prijedlog Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija

10.  Prijedlog Odluke o  finansiranju rada gerontodomaćica

11.  Prijedlog Odluke o osnivanju JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom - Pljevlja

12.  Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Pljevlja za 2016-2018 godina

13.  Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Pljevlja za 2015. godinu

14.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Vodovod" Pljevlja za 2016. godinu

15.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Čistoća" Pljevlja za 2016. godinu

16.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Komunalne usluge" Pljevlja za 2016. godinu

17.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Lokalni putevi" Pljevlja za 2016. godinu

18.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Centar za sport i rekreaciju „ Pljevlja za 2016. godinu

19.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za stambeno - poslovni fond DOO Pljevlja za 2016. godinu

20.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Zavičajni muzej Pljevlja za 2016. godinu

21.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić" Pljevlja  za 2016. godinu

22.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" Pljevlja  za 2016. godinu

23.  Prijedlog Rješenja o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na:

-          Tošić Krsta

-          Delić Ševada

 

 

 

                                                                                                                         PREDSJEDNIK,

                                                                                                                          Tarik Gadžović,s.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregledano: 1023
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.