XIV SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

  

s a z i v a m

XIV  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Četrnaesta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u srijedu 06.04.2016. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:

1.      Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO „Grijanje" Pljevlja

2.       Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja

3.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj

4.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade članovima Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere i članovima Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

5.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade članovima Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

6.      Prijedlog Odluke o naknadama za rad odbornicima u Skupštini opštine Pljevlja

7.      Prijedlog Odluke o razrješenju Predsjednika opštine Pljevlja

 

                                                                                                                                        PREDSJEDNIK,

                                                                                                                                       Tarik Gadžović,s.r

Pregledano: 913
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.