XIX SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

  

s a z i v a m

XIX  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

Devetnaesta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se 28.12.2016. godine (srijeda) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:

  

1.     Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Pljevlja za 2017. godinu

2.     Izvještaj o ostvarenju Budžeta za period I - VI 2016. godine

3.     Prijedlog Odluke o Budžetu opštine Pljevlja za 2017. godinu

4.     Prijedlog Odluke o finansiranju rada gerontodomaćica

5.     Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2016. godinu

6.     Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO „Vodovod" Pljevlja

7.     Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Vodovod"  Pljevlja za 2017. godinu

8.     Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Čistoća" Pljevlja za 2017. godinu

9.     Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Grijanje" Pljevlja za 2017. godinu

10.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Lokalni putevi" Pljevlja za 2017. godinu

11.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za stambeno - poslovni fond  DOO Pljevlja za 2017. godinu

12.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja za 2017. godinu

13.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Narodna  Biblioteka „Stevan Samardžić" Pljevlja za 2017. godinu

14.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Zavičajni muzej  Pljevlja za 2017. godinu

15.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program i plan rada JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" Pljevlja za 2017. godinu

16.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finasijski plan Turističke organizacije Pljevlja za 2017. godinu

17.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO „Komunalne usluge" Pljevlja

18.  Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO „Čistoća" Pljevlja

19.  Prijedlog Rješenja o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na:

-   DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

 

  

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                        PREDSJEDNIK,

                                                                                                                                                                                       Tarik Gadžović,s.r.

Pregledano: 1020
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.