XV SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Petnaesta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se 16.05.2016. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:

1.     Prijedlog Odluke o zaradama lokalnih funkcionera opštine Pljevlja

2.     Prijedlog Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika  u Opštini Pljevlja

3.     Prijedlog Završnog računa Budžeta opštine Pljevlja za 2015. godinu

4.     Izvještaj o radu Predsjednika Opštine Pljevlja i ostvarivanju funkcije lokalne uprave za 2015. godinu

5.     Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

6.     Izvještaj o radu Službe zaštite opštine Pljevlja za 2015. godinu

7.     Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada za 2016. godinu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja

8.     Izvještaj o radu DOO „Vodovod" Pljevlja za 2015. godinu

9.     Izvještaj o radu DOO „Komunalne usluge" Pljevlja za 2015. godinu

10.   Izvještaj o radu DOO „Čistoća" Pljevlja za 2015. godinu

11.   Izvještaj o radu DOO „Lokalni putevi" Pljevlja za 2015. godinu

12.   Izvještaj o radu Agencije za stambeno - poslovni fond DOO  Pljevlja za 2015. godinu

13.   Izvještaj o radu DOO „Grijanje" Pljevlja za 2015. godinu

14.   Izvještaj o radu i realizaciji finansijskog plana Turističke organizacije - Pljevlja za 2015. godinu

15.   Izvještaj o radu JU Zavičajni muzej Pljevlja za 2015. godinu

16.   Izvještaj o radu JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" Pljevlja za 2015. godinu

17.   Izvještaj o radu JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić" Pljevlja za 2015. godinu

18.   Izvještaj o radu JU  Dnevni Centar za djecu i omladinu  sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja za 2015. godinu

19.   Izvještaj Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za period od 01.01.2015 - 31.12.2015. godine

20.   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prevozu u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju

21.   Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za angažovanje mehanizacije trećih lica potrebne za izgradnju  i održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva za 2016. godinu

22.   Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom  Pljevlja

23.   Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Agencije za stambeno - poslovni fond DOO Pljevlja

24.   Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti  na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO „Grijanje" Pljevlja

25.   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o snabdijevanju vodom i odvođenju otpadnih voda

26.   Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izbor Izvršnog direktora DOO „Grijanje" Pljevlja

27.   Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Savjeta JU Zavičajni muzej Pljevlja

28.   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

                                                                                                              

                                                                                                                           PREDSJEDNIK,

                                                                                                                         Tarik Gadžović,s.r.

Pregledano: 832
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.