XVIII SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

  

s a z i v a m

XVIII  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Osamnaesta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se 28.11.2016. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:

  

1.     Prijedlog Odluke o donošenju DUP-a „Dolovi I"

2.     Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu  snabdijevanja toplotnom energijom grada Pljevalja

3.     Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture

4.     Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza po osnovu dodijeljenih specijalnih vozila za gašenje požara i spašavanje

5.     Prijedlog Odluke o određivanju Predsjednika Organizacionog odbora 54. MOSI Pljevlja 2017. god

6.     Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Pljevlja

7.     Informacija o evidenciji nepokretne imovine na kojoj pravo raspolaganja ima  Opština Pljevlja za 2015. godinu

8.     Izvještaj o radu Crvenog krsta Pljevlja za 2015. godinu

9.     Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Odbora direktora DOO „Komunalne usluge" Pljevlja

10.   Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju Izvršnog direktora DOO „Čistoća" Pljevlja

11.   Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izbor Izvršnog direktora DOO „Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja

12.   Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO „Grijanje" Pljevlja

13.   Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Savjeta JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" Pljevlja

14.     Prijedlog Rješenja o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na:

-         Ćurčić Milicu

-         Drobnjak Mirka

-         Stanić Andriju, Mazić Ljiljanu i Čavić Novicu

-         Kuluglija Nijaza i Kuluglija Mirsada

  

 

                                                                                                                        PREDSJEDNIK,

                                                                                                                          Tarik Gadžović,s.r.

Pregledano: 631
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.