XX SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

  

s a z i v a m

XX  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

Dvadeseta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se 13.03.2017.godine (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:

 

1.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika opštine o razrješenju Glavnog administratora Opštine Pljevlja

2.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika opštine o razrješenju Potpredsjednika Opštine Pljevlja

3.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju Izvršnog direktora DOO „Grijanje" Pljevlja

4.      Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO „Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja

5.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Komunalne usluge" Pljevlja za 2017. Godinu

6.      Prijedlog Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u opštini Pljevlja (period 2016 - 2020)

7.      Prijedlog Odluke o studentskoj nagradi opštine Pljevlja

8.      Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata studijskog programa Mašinskog fakulteta u Pljevljima za školsku 2016/2017. Godinu

9.      Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine na motornim vozilima pravnim licima čiji je osnivač opština Pljevlja

10.    Prijedlog Odluke o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Pljevlja

11.    Prijedlog Rješenja o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na:

-     Soković Nadu

-    Džogaz Bojana


                                                                                                                           PREDSJEDNIK,

                                                                                                                          Tarik Gadžović,s.r.

Pregledano: 825
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.