XXI SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

  

s a z i v a m

XXI  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

Dvadesetprva sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se 24.04.2017.godine (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:

1.      Izvještaj o radu Predsjednika opštine Pljevlja i ostvarenju funkcija lokalne uprave za 2016. godinu

2.      Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

3.      Prijedlog Završnog računa Budžeta opštine Pljevlja za 2016. godinu

4.      Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Pljevlja

5.      Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera opštine Pljevlja

6.      Prijedlog Programa uređenja prostora za 2017. godinu

7.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Grijanje" za 2017. godinu

8.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru Izvršnog direktora DOO „Čistoća" Pljevlja

9.      Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO „Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja

10.    Izvještaj o radu Službe zaštite opštine Pljevlja za 2016. godinu

11.    Izvještaj o radu DOO „Vodovod" Pljevlja za 2016. godinu

12.    Izvještaj o radu DOO „Komunalne usluge" Pljevlja za 2016. godinu

13.    Izvještaj o radu DOO „Čistoća" Pljevlja za 2016. godinu

14.    Izvještaj o radu DOO „Lokalni putevi" Pljevlja za 2016. godinu

15.    Izvještaj o radu Agencije za stambeno - poslovni fond DOO  Pljevlja za 2016. godinu

16.    Izvještaj o radu DOO „Grijanje" Pljevlja za 2016. godinu

17.    Izvještaj o radu DOO „Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja za 2016. godinu

18.    Izvještaj o radu JU Zavičajni muzej Pljevlja za 2016. godinu

19.    Izvještaj o radu JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" Pljevlja za 2016. godinu

20.    Izvještaj o radu JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić" Pljevlja za 2016. godinu

21.    Izvještaj o radu i realizaciji Programa rada i Finansijskog plana Turističke organizacije - Pljevlja za 2016. godinu

22.    Izvještaj Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za period od 01.01.2016 - 31.12.2016. godine

23.    Prijedlog Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa za teritoriju opštine Pljevlja

24.    Prijedlog Lokalnog plana akcije za stara lica opštine Pljevlja za period 2017 - 2019 godine

25.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Pljevlja

26.    Prijedlog Odluke o prihvatanju Inicijative za uspostavljanje trajne saradnje sa općinom Gračanica - Federacija BIH

27.    Prijedlog Odluke o prihvatanju Inicijative za uspostavljanje trajne  saradnje sa Mestnom  občinom Velenje - Republika Slovenija

28.    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o opštinskoj  nagradi „20 Novembar"

29.    Prijedlog Odluke o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade „20 Novembar"

                                                                                                                          

                                                                                                                          PREDSJEDNIK,

                                                                                                                            Tarik Gadžović,s.r.

Pregledano: 900
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.