XXII SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

 

s a z i v a m

XXII  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

Dvadesetdruga sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se 10.07.2017.godine (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:

1.      Izvještaj o radu za 2016 godinu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Pljevlja"

2.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja

3.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija

4.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za angažovanje trećih lica za potrebe izgradnje i održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva za 2017. godinu

5.      Prijedlog Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću „Čistoća" Pljevlja

6.      Prijedlog Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću „Komunalne usluge" Pljevlja

7.      Prijedlog Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću „Vodovod" Pljevlja

8.      Prijedlog Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću „Grijanje" Pljevlja

9.      Prijedlog Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću „Lokalni putevi" Pljevlja

10.    Prijedlog Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću „Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja

11.    Prijedlog Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću „Agencija za stambeno - poslovni fond" Pljevlja

12.    Prijedlog Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Lokalnom javnom emiteru „Radio Televizija Pljevlja" Pljevlja

13.    Prijedlog Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Turističkoj organizaciji Pljevlja

14.   Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine  o imenovanju Glavnog administratora opštine Pljevlja

15.    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru Izvršnog direktora DOO „Grijanje" Pljevlja

16.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine

17.    Prijedlog Rješenja o prestanku funkcije članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

18.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

19.    Prijedlog Rješenja o oslobađanju Crkve Svete Petke u Pljevljima od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

20.    Prijedlog Rješenja o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na:

         -Dragaš Rajka, Dragaš Gojka i Dragaš Zdravka

         -Dragaš Milića

         -Đondović Darka

         -Luković Petra, Luković Jovana, Luković Savku i Čabarkapa Jovanku

                                                                                                       

                                                                                                                        

 

                                                                                                                               PREDSJEDNIK    

                            Tarik Gadžović, s.r.

Pregledano: 764
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.