XXIII SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

 

s a z i v a m

XXIII SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

Dvadesettreća sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se 16.10.2017.godine (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:

                                                                                                       

1.      Izvještaj Predsjednika Organizacionog odbora 54. MOSI „Pljevlja 2017"

2.      Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Pljevlja za period I - VI 2017. godine

3.      Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju opštine Pljevlja

4.      Informacija o učešću opštine Pljevlja u Regionalnom programu regionalne demokratije na Zapadnom Balkanu

5.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Televizija Pljevlja

6.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju MZ „Meljak"

7.      Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Savezu udruženja penzionera Crne Gore - Udruženju penzionera Pljevlja

8.      Prijedlog Odluke o ustanovljenju stvarne službenosti u korist Delić Esada

9.      Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine na putničkom motornom vozilu JU Osnovnoj školi „Dušan Ivović" Kosanica - Pljevlja

10. Prijedlog Rješenja o odbijanju zahtjeva Džarić Milana za prenos prava svojine na građevinskom zemljištu

11. Prijedlog Rješenja o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na:

- Dačević Momčila

- Dačević Dojčila

- Drobnjak Milicu

- Terzić Jovetu

                                                                                                      

 

                                                                                                                             PREDSJEDNIK,                                                                                                                                                    Tarik Gadžović, s.r.

Pregledano: 765
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.