XXIV SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

 

s a z i v a m

XXIV SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

Dvadesetčetvrta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se 27.12.2017.godine (srijeda) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sledeći Dnevni red:                                            

1.      Prijedlog Programa rada Skupštine Opštine Pljevlja za 2018. godinu

2.      Prijedlog Odluke o Budžetu Opštine Pljevlja za 2018. godinu

3.      Prijedlog Odluke o donošenju DUP-a „Balibegovo brdo i Kupusište"

4.      Prijedlog Odluke o donošenju DUP- a „Komini"

5.      Prijedlog Odluke o finansiranju rada gerontodomaćica za 2018. godinu

6.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vodosnabdijevanju seoskog područja opštine Pljevlja

7.      Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO „Čistoća"

8.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Narodna biblioteka „Stevan Samardžić" Pljevlja

9.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja

10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" Pljevlja

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Agencije za stambeno poslovni fond DOO Pljevlja

12. Informacija o evidenciji nepokretne imovine na kojoj pravo raspolaganja ima Opština Pljevlja za 2016. godinu

13. Informacija o stanju životne sredine na teritoriji opštine Pljevlja za 2016. godinu

14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Vodovod" Pljevlja za 2018. godinu

15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Čistoća" Pljevlja za 2018. godinu

16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Komunalne usluge" Pljevlja  za 2018. godinu

17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Lokalni putevi" Pljevlja za 2018. godinu

18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za stambeno poslovni fond  DOO  Pljevlja za 2018. godinu

19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja  za 2018. godinu

20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić" Pljevlja za 2018. godinu

21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Zavičajni muzej Pljevlja za 2018. godinu

22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" Pljevlja za 2018. godinu

23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom  Pljevlja za 2018. godinu

24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Pljevlja za 2018. godinu

25. Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine na putničkom motornom vozilu JU Osnovnoj školi „Bratstvo - jedinstvo" Kovačevići - Pljevlja

 

 

                                                                                                                          PREDSJEDNIK,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Tarik Gadžović,s.r.

Pregledano: 815
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.