XXIX Sjednica skupštine Opštine Pljevlja

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. i članom 68. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05) 

  

s a z i v a m

  

XXIX   Sjednica skupštine Opštine Pljevlja

 

Dvadeset deveta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u ponedeljak, 23.09.2013. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27

Za sjednicu predlažem sledeći

 

D n e v n i   r e d:

1.      Predlog odluke o usvajanju Strateškog plana razvoja opštine Pljevlja za period 2013 - 2018 godina

2.      Izvještaj o ostvarenju Budžeta opštine Pljevlja za period 1.01. - 30. 06.2013.godine

3.      Akcioni plan za borbu protiv korupcije opštine Pljevlja za period 2013 - 2014. godina

4.      Informacija o stanju spomenika kulture na teritoriji opštine Pljevlja

5.      Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora na izbor mr.Vučetić Tanje za direktoricu JP Komunalne usluge

6.      Predlog odluke o priznavanju prava korišćenja na stanovima sa pravom kupovine pod povoljnijim uslovima

7.      Predlog odluke o oslobađanju Jelovac Milojka iz Pljevalja  plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

8.      Predlog rješenja o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na :

-          Knežević Jelenu

-          Bašić Ćamila

-          Pajević Kemira, Pajević Kemala, Čengić Ahmeta i Lojo Sabinu

-          Durutlić Raziju i „Žitoprodukt" a.d.Pljevlja

-          Pavićević Rajka

 

Napomena : Materijale iz poziva za saziv sjednice pod tačkom 2 i 3 dobili ste uz propratni akt br.01-030-355 od 30.08.2013.god.

  

    P  R E D S J E D N I K

                                                                                            Božidar Bajić

Pregledano: 957
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.