XXV SJEDNICA SKUŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

s a z i v a m

XXV SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE

PLJEVLJA

  Dvadesetpeta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se 19.04.2018.godine (četvrtak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:                                            

•1.     Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Statuta Opštine Pljevlja

•2.     Prijedlog Rješenja o obrazovanju  Komisije za izradu Nacrta Statuta Opštine Pljevlja

•3.     Prijedlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika koji se bira u Skupštini Opštine Pljevlja

•4.     Prijedlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

•5.     Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima

•6.     Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za stambeno poslovni fond DOO Pljevlja

•7.     Prijedlog Programa uređenja prostora za 2018. godinu

•8.     Prijedlog Odluke o usvajanju Programa socijalnog stanovanja u opštini Pljevlja za 2018. godinu

•9.     Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Čistoća" za 2018. godinu

•10.   Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Grijanje" za 2018. godinu

•11.   Prijedlog Odluke o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica, radi izgradnje trafostanice i postavljanja elektrovodova

•12.   Prijedlog Odluke o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist Klačar Milje iz Pljevalja, radi postavljanja elektro vodova

•13.   Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prodaju putničkog motornog vozila JU „Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom" Pljevlja

 

                                                                                                                                                                                                                                                PREDSJEDNIK,

Tarik Gadžović,s.r.

 

 

 

 

Pregledano: 637
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.