XXVI SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

 

s a z i v a m

XXVI  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Dvadesetšesta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se 03.05.2018.godine (četvrtak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:                                            

1.      Izvještaj o radu Predsjednika Opštine i ostvarenju funkcija lokalne uprave za 2017. godinu

2.      Prijedlog  Završnog računa Budžeta opštine Pljevlja za 2017. godinu

3.      Prijedlog Lokalnog plana akcije za mlade u opštini Pljevlja 2018. - 2020. godina

4.      Izvještaj o radu DOO „Vodovod" Pljevlja za 2017. godinu

5.      Izvještaj o radu DOO „Komunalne usluge" Pljevlja za 2017. godinu

6.      Izvještaj o radu DOO „Čistoća" Pljevlja za 2017. godinu

7.      Izvještaj o radu DOO „Lokalni putevi" Pljevlja za 2017. godinu

8.      Izvještaj o radu Agencije za stambeno - poslovni fond DOO  Pljevlja za 2017. godinu

9.      Izvještaj o radu DOO „Grijanje" Pljevlja za 2017. godinu

10. Izvještaj o radu DOO „Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja za 2017. godinu

11. Izvještaj o radu JU Zavičajni muzej Pljevlja za 2017. godinu

12. Izvještaj o radu JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" Pljevlja za 2017. godinu

13. Izvještaj o radu JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić" Pljevlja za 2017. godinu

14. Izvještaj o radu Službe zaštite opštine Pljevlja za 2017. godinu

15. Izvještaj Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za period od 01.01.2017 - 31.12.2017. godine

16. Prijedlog Odluke o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica radi postavljanja elektrovodova

17. Prijedlog Odluke o kupovini nepokretnosti vlasništva Šumarskog preduzeća AD „Pljevlja" u stečaju

18. Prijedlog Rješenja o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na:

-         Potparić Aleksandra i Potparić Radmilu

-         Rvović Gordanu

 

 

                                                                                                                           PREDSJEDNIK,

                                                                                                                           Tarik Gadžović,s.r.

Pregledano: 742
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.