XXVIII SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. i članom 68. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05) 

 

s a z i v a m

  

XXVIII   SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Dvadeset osma sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u četvrtak, 29.08.2013. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27

Za sjednicu predlažem sledeći

 

D n e v n i   r e d:

1.      Informacija o statusu studijskog programa Mašinskog fakulteta u Pljevljima.

 

 

    P  R E D S J E D N I K

                                                                                            Božidar Bajić,s.r.

 

 


Pregledano: 876
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.