XXXI SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Trideset prva sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u utorak,

24.12.2013. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27

 

            Za sjednicu predlažem sledeći

 

D n e v n i   r e d:

 

1.   Predlog odluke o donošenju Budžeta opštine Pljevlja za 2014. godine

2.   Predlog programa rada Skupštine opštine Pljevlja za 2014. godinu

3.   Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Zavičajni muzej Pljevlja za 2014 godinu

4.   Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" Pljevlja za 2014 godinu

5.   Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić" Pljevlja za 2014 godinu

6.   Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Centar za sport i rekreaciju Pljevlja za 2014 godinu

7.   Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Pljevlja" - Pljevlja za 2014 godinu

8.   Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JP „Vodovod" Pljevlja za 2014 godinu

9.   Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JP „Čistoća" Pljevlja za 2014 godinu

10.  Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JP „Grijanje" Pljevlja za 2014 godinu

11.  Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JP „Komunalne usluge" Pljevlja za 2014 godinu

12.  Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za stameno poslovni fond  Pljevlja za 2014 godinu

13.  Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JP za održavanje i zaštitu lokalnih i nekategorisanih puteva  Pljevlja za 2014 godinu

14.  Inicijativa građana za prihvatanje troškova studiranja na Visokoj školi za zaštitu životne sredine u Velenju

   P  R E D S J E D N I K

                                                                                                                                                                                                                Božidar Bajić,s.r.

Pregledano: 1190
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.