XXXII Sjednica skupštine opštine Pljevlja

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05) 

s a z i v a m

XXXII   SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE  PLJEVLJA

 

Tridesetdruga sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u ponedjeljak, 17.02.2014. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27

 

            Za sjednicu predlažem sledeći

D n e v n i   r e d:

1.      Predlog odluke o utvrđivanju broja odbornika koji se bira u SO-e Pljevlja

2.      Izvještaj o realizaciji Projekta „Izgradnja sistema za otpadne vode u opštini Pljevlja za period 2007. - 2014. god."

3.      Predlog odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Pljevlja

4.      Predlog odluke o dugoročnom zaduženju kreditom opštine Pljevlja

5.      Predlog odluke o kratkoročnom zaduženju overdraft kreditom opštine Pljevlja

6.      Predlog odluke o određivanju lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada

7.      Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na području opštine Pljevlja

8.      Predlog odluke o donošenju Opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od lokalnog značaja opštine Pljevlja za period 2014. - 2019. god.

9.      Predlog odluke o finansiranju rada geronto domaćica

10.  Predlog odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Čistoća" - Pljevlja

11.  Predlog odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod" - Pljevlja

12.  Predlog odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Lokalni putevi" - Pljevlja

13.  Predlog odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalne usluge" - Pljevlja

14.  Predlog odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Grijanje" - Pljevlja

15.  Predlog odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Centar za sport i rekreaciju" - Pljevlja

 

NAPOMENA: Materijale koje ste dobili uz poziv za zasijedanje 32. sjednice, a nijesu u predloženom dnevnom redu biće razmatrani na narednoj sjednici o čemu ćete biti naknadno obaviješteni.

  

P  R E D S J E D N I K

                                                                                            Božidar Bajić,s.r.

Pregledano: 814
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.